การมีอยู่จริงของพระเจ้า (โดยสังเขป) ตอนที่ 2

ตรรกเบื้องต้นเลยที่อัลกุรอานวางไว้เป็นคำถามสำหรับผู้ปฏิเสธพระเจ้าคือจุดกำเนิดของการสร้าง ดังที่อัลกุรอานระบุว่า

อามีน ลอนา

23/02/2561

การมีอยู่จริงของพระเจ้า (โดยสังเขป) ตอนที่ 1

คนในยุคปัจจุบันมักจะกล่าวว่าความเชื่อในเรื่องพระเจ้าองค์เดียวเป็นความเชื่องมงายและเหลวไหล

อามีน ลอนา

23/02/2561
1 2