[ฟัตวา] ในเรื่องการวางสิ่งของต่างๆ ไว้บนตำราศาสนา…? หรือไม่ก็การวางตำราศาสนาซ้อนกัน?

คำถาม: อะไรคือทัศนะของบรรดาอุละมาอ์ ในเรื่องการวางสิ่งของต่าง ๆ ไว้บนตำราศาสนา ตำราฟิกฮ์ ตำราอะกีดะฮ์ ตำราตัฟซีรต่าง ๆ ? หรือไม่ก็การวางตำราศาสนาซ้อนกัน?

คำตอบ: มวลการสรรญเสริญเป็นของอัลเลาะฮฺ ไม่มีข้อถกเถียงใด ๆ ในการวางหนังสือศาสนาบางส่วนของมันไว้ข้างบนอีกบางส่วน แต่ห้ามวางมันไว้บนมุศฮัฟ (คัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นเล่ม)

ท่านอัลฮะกีม อัตติรมิซีย์ เราะฮิมะฮุลเลาะฮฺกล่าวว่า :

และส่วนหนึ่งจากข้อห้ามของมุศฮัฟ ก็คือ เมื่อมันถูกวางก็อย่าได้เปิดมันทิ้งเอาไว้ และอย่าได้เอาหนังสือเล่มอื่นวางเหนือมัน จนกว่ามันจะอยู่เหนือหนังสือทั้งหลายแหล่
(นะวาดิร อัลอุซูล เล่ม 3 / 254)

และไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะวางหนังสืออื่นจากหนังสือศาสนา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ทางวัฒนธรรมทั้งหลาย หรืออื่นจากนี้ ไว้เหนือหนังสือศาสนา เช่นเดียวกับที่ไม่ควรวางสิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาชนะ เสื้อผ้า อาหาร หรือสิ่งอื่นจากนี้ไว้บนหนังสือศาสนา เพื่อเป็นการให้เกียรติสิ่งที่อยู่ในหนังสือ ทั้งจากการรำลึกถึงอัลเลาะฮฺ และความรู้ทางด้านศาสนา

ท่านอัลฮัยตะมีย์ เราะฮิมะฮุลเลาะฮฺ กล่าวว่า : ท่านอัลบัยฮะกีย์ กล่าวไว้ เช่นเดียวกับท่านอัลฮะลีมีย์ ว่า: และสมควรยิ่งที่จะไม่ทำให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่มุศฮัฟ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เสื้อผ้า อยู่เหนือมัน (มุศฮัฟ) และท่านอัลฮะลีมีย์ได้รวมเอา บรรดาหนังสือซุนัน (หนังสือที่มีหะดีษทั้งหลายของท่าน เราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บันทึกอยู่ในนั้น) ต่าง ๆ เอาไว้ในหุก่มนี้ด้วย (อ้างอิง : อัลฟะตาวา อัลฮะดีซียะฮ์ หน้าที่ 164)

และหุก่มดังกล่าวนี้ถูกนับรวมไปถึงการห้ามไม่ให้กระทำ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากการดูถูกและเย้ยหยันต่อตำราศาสนารวมอยู่ในการกระทำดังกล่าว

ดูเพิ่มเติมได้ที่ คำถาม คำตอบ หมายเลข 222344

والله أعلم.
วัลลอฮุอะอ์ลัม

อ้างอิง https://islamqa.info/ar/241534