[ฟัตวา] อะไรคือหุก่มของการที่สตรีมองไปยังเพศชาย ทั้งจากโทรทัศน์ หรือการมองโดยธรรมชาติตามท้องถนน?

ท่านชัยคฺ มุฮัมมัด บินศอลิฮฺ บินอุซัยมีน เราะฮิมะฮุลลอฮ์ ถูกถามว่า : อะไรคือหุก่มของการที่สตรีมองไปยังเพศชาย ทั้งจากโทรทัศน์ หรือการมองโดยธรรมชาติตามท้องถนน?

ชัยค์ตอบว่า:

การมองของสตรีที่มองไปยังเพศชายนั้น จะไม่หนีไปจากสองสภาพซึ่งจะไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะมองผ่านโทรทัศน์หรือจากที่อื่น

1 – การมองด้วยความใคร่และเพลิดเพลิน สิ่งนี้เป็นสิ่งฮะรอม เพราะในมันนั้นมีทั้งความเสียหายและฟิตนะฮ์

2 – การมองโดยไม่มีความใคร่และไม่มีความเพลิดเพลิน สิ่งนี้ถือว่าไม่เป็นอะไรในทัศนะที่ถูกต้องจากบรรดาปวงปราชญ์ ซึ่งมันเป็นที่อนุญาต เนื่องด้วยหะดีษที่อยู่ในตำราเศาะฮีฮ์ทั้งสอง (บุคอรีย์และมุสลิม) ว่า (ท่านหญิงอาอิชะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เคยมองไปยังกลุ่มชายชาวฮะบะชะฮ์ ในขณะที่พวกเขากำลังละเล่นกันอยู่ และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้อนุมัติให้นางมองพวกเขา) ท่านนบีได้ยอมรับการกระทำของนางในเรื่องดังกล่าว

และเนื่องจากว่าบรรดาสตรีนั้น เมื่อพวกนางเดินตามตลาดและพวกนางก็จะมองไปยังผู้ชาย ถึงแม้พวกนางจะสวมฮิญาบอยู่ก็ตาม ฉะนั้นแล้ว บางทีสตรีอาจะมองไปยังเพศชายโดยที่เขาไม่ได้มองนางด้วยซ้ำ ด้วยกับเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีความใคร่และฟิตนะฮ์ในการมอง ถ้าหากมีความใคร่และฟิตนะฮ์ การมองก็จะเป็นที่ต้องห้าม ไม่ว่าจะมองทางโทรทัศน์ หรือมองจากที่อื่นก็ตาม

ฟะตาวา อัลมัรอะติลมุสลิมะฮ์ 2/973 .