อัลกุรอานกับทฤษฎีบิกแบง (3) : อุละมาอ์ชื่อดังชัยคฺซุฮัยรฺ ชาวัยชฺกล่าวถึงบิกแบงค์ว่าสอดคล้องกับอัลกุรอาน

ใครที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือศาสนาภาษาอาหรับ จะต้องเคยได้ยินชื่อของชัยคฺซุฮัยรฺ ชาวัยชฺบ้างไม่มากก็น้อย ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีผลงานในด้านการตะฮฺกี้ก (คือตรวจทานจัดพิมพ์) หนังสืออะกีดะฮฺและหนังสือวิชาการอิสลามหลายๆ เล่ม เช่น หนังสือ الاحتجاج بالقدر ของท่านอิบนุตัยมียะฮฺ, หนังสือ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبي อันเป็นหนังสือเตาฮีดชื่อดังของท่านชัยคฺสุไลมาน บินอับดิลละฮฺ อาลเชค โดยจำนวนมากจากหนังสือที่ท่านชัยคฺซุฮัยรฺจัดพิมพ์จะร่วมกันทำกับท่านชัยคฺอัลบานีย์ โดยชัยคฺอัลบานีย์จะตรวจสอบสถานะหะดีษขณะที่ชัยคฺซุฮัยรฺจะตรวจสอบเนื้อหาและฟุตโน๊ตอ้างอิงตลอดทั้งเล่ม หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือหลายๆ เล่มที่ชัยคฺซุฮัยรฺได้ตะฮฺกี้กไปมีชื่อว่า

ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان

ซึ่งเขียนโดยท่านอิมามมะฮฺมู้ดชุกรีย์ อาลูซีย์ ซึ่งในเล่มนี้ท่านชัยคฺซุฮัยรฺเป็นผู้ตะฮฺกี้ก ขณะที่ชัยคฺอัลบานีย์ทำการตรวจสอบสถานะของหะดีษ

ความเป็นมาหนังสือ

ในหน้าที่ 6 ของหนังสือเล่มนี้ ท่านชัยคฺซุฮัยรฺได้ระบุว่า ท่านชัยคฺอับดุลมะลิก บินอิบรอฮีม อาลชัยคฺ ซึ่ง ณ ขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยสั่งใช้ความดีและห้ามปรามความชั่วประจำเขตฮิญาซ ซาอุดิอารเบีย ได้ส่งหนังสือฉบับนี้มาให้ตัวท่านเพื่อให้ดำเนินการจัดพิมพ์ ท่านชัยคฺซุฮัยรฺเลยรับอะมานะฮฺทำการตะฮฺกี้กและจัดพิมพ์

การสนับสนุนบิกแบง

ในหน้าที่ 99 ของหนังสือเล่มนี้ ท่านชัยคฺซุฮัยรฺได้ทำการอธิบายในฟุตโน๊ตต่อโองการอัลกุรอานที่ระบุว่า

“และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น ไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้น แต่ก่อนนี้รวมติดเป็นผืนเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกัน เราได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตจากน้ำ ดังนั้น พวกเขายังไม่ศรัทธาอีกหรือ” (อัลกุรอาน 21:30)

สรุปคร่าวๆ จากคำพูดของท่านได้ว่า การเกิดบิกแบงขึ้น จักรวาลมีสภาพเป็นมวลเดียวกันซึ่งมันอาจเป็นสิ่งที่เข้าไปในโองการอัลกุรอานที่ว่า “และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น ไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้น แต่ก่อนนี้รวมติดเป็นผืนเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกัน” ซึ่งเช่นนี้แหละภายหลังจากได้เกิด บิกแบงกลุ่มเมฆที่รวมตัวกันออกจากกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งสัมพันธ์กับการการขยายตัวของจักรวาล และในเวลาต่อมากลุ่มเมฆดังกล่าวจึงได้แยกตัวออกจากกันจนกลายเป็นวงโคจรกาแล็กซี่และหมู่ดาว

ดาวน์โหลดหนังสือของชัยคฺได้ที่
https://ia800803.us.archive.org/15/items/waq36244/36244.pdf

จากที่กล่าวมาข้างต้นเรามีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่า

หนึ่ง ชัยคฺซุฮัยรฺ ได้ล่วงล้ำสู่กุฟรฺตามที่นักเรียน ป.เอกบางคนอ้างหรือเปล่า ?

สอง ท่านชัยคฺอับดุลมะลิก บินอิบรอฮีม อาลชัยคฺ ซึ่ง ณ ขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยสั่งใช้ความดีและห้ามปรามความชั่วประจำเขตฮิญาซ ซาอุดิอารเบียไม่ท้วงติงหรือแสดงการคัดค้านใดๆ เลยหรือหลังจากหนังสือได้รับการตีพิมพ์ เพราะท่านอยู่ในฐานะผู้ที่มอบหมายให้ชัยคฺซุเฮรจัดพิมพ์หนังสือนี้และตรวจสอบ

สาม ท่านชัยคฺอัลบานีย์ในฐานะร่วมตรวจหะดีษในหนังสือเล่มนี้ ไม่ท้วงติงเลยหรือว่านี่คือกุฟรฺนะ เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าสร้างจักรวาล ตามตรรกะวิบัติของเด็ก ป.เอกบางคน

สี่ ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้คือบะลาอ์ของโลกสะละฟีย์หรือไม่?