อัลกุรอานกับทฤษฎีบิกแบง (13) : คำอธิบายของท่านอัลลามะฮฺมุญีรุดดีน อัลอุลัยมีย์ อัลฮัมบะลีย์ที่ระบุว่าโลกกับชั้นฟ้าเคยรวมเป็นสิ่งเดียวกัน

ผู้ที่คัดค้านเรื่องบิกแบง พยายามจะปฏิเสธความจริงที่ว่า มีนักวิชาการตัฟซีรจำนวนหนึ่งได้อธิบายโองการที่ว่าฟ้ากับแผ่นดินเคยติดกันว่าหมายถึง เคยหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งในบทนี้เราจะขอนำเสนอนักวิชาการที่มีคำอธิบายในทำนองนี้

ท่านอัลลามะฮฺมุญีรุดดีน อัลอุลัยมีย์ อัลฮัมบะลีย์ ได้อธิบายว่า

{أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا} قرأ ابن كثير: (أَلَمْ) بغير واو كما هي في المصحف المكي، وقرأ الباقون: بواو قبل اللام كما هي في مصاحفهم (2)، المعنى: ألم يعلم الكافرون.
{أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا} أي: جنساهما.
{رَتْقًا} شيئًا واحدًا، والرتق: هو الضم والالتحام.
{فَفَتَقْنَاهُمَا} فصلنا بينهما بالهواء، فجعلت السماء سبعًا، والأرض سبعًا، وعلم الكفار ذلك

บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่เห็นดอกหรือ หมายถึง พวกกาฟิรไม่รู้ดอกหรือว่า ชั้นฟ้าและโลก ทั้งสองชนิดนั้นเคยเป็น ร็อตก็อน หมายถึง เป็นสิ่งเดียวกัน ร็อตแปลว่า ผนวกรวมกันและเป็นเนื้อเดียวกัน และเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกัน นั่นคือเราได้แยกฟ้ากับโลกออกจากกันด้วยอากาศ ต่อมาเราก็ได้ทำให้ฟ้ากลายเป็นเจ็ดชั้นและโลกกลายเป็นเจ็ดชั้น และพวกกาฟิรนั้นรู้ในสิ่งดังกล่าวนั้น

จากหนังสือ فتح الرحمن في تفسير القرآن เล่ม 4 หน้า 352

จากคำอธิบายของท่านอัลอุลัยมีย์ ได้ข้อสรุปดังนี้

  1. ชั้นฟ้ากับโลกเคยเป็นสิ่งเดียวกัน นั่นคือ เคยถูกผนวกรวมกันและเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งตรงกันกับสภาพจุดกำเนิดจักรวาลตามคำอธิบายแบบบิกแบง
  2. หลังจากแยกออกจากกันแล้ว โลกและชั้นฟ้าพึ่งจะถูกสร้างให้เสร็จสมบูรณ์เป็น 7 ชั้นซึ่งสวนทางกับคำอธิบายของบางคนที่บอกว่าตอนติดกันตอนแรกเป็นโลกกับฟ้าที่เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจึงถูกแยกเสมือนแยกลูกบอลออกจากกระดาษ
  3. พวกกาฟิรฺที่ถูกเรียกร้องให้รับรู้ถึงสภาพช่วงแรกของจักรวาล สามารถรู้สิ่งดังกล่าวนั้นได้ว่ามันเคยรวมติดเป็นเนื้อเดียวกันอยู่