รวมการบรรยายเผยแพร่อิสลามแก่ต่างศาสนิก

1.จะตอบอย่างไรถ้ามีผู้อ้างว่า ผมยังไม่ได้ศึกษาให้ครบทุกศาสนา จึงยังไม่ขอรับอิสลามก่อน
เปิดฟังใน Youtube

2. มุสลิมใช้อะไรในการพิสูจน์การมีอยู่จริงของพระเจ้าแก่ต่างศาสนิก – กลุ่มมันฮัจญ์สลัฟ บางโฉลง
เปิดฟังใน Youtube

3. ทำไมพระเจ้าต้องให้มีหลายศาสนา ถ้าต้องการให้นับถืออิสลาม – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube

4. ทำไมพระเจ้าไม่ให้มนุษย์เกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่ต้น – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม อ.อามีน ลอนา

เปิดฟังใน Youtube

5. ก็ในเมื่อเราสามารถทำความดีได้ เหตุไฉนถึงยังต้องมีศาสนา? – ดร.ซากิร ไนค์
เปิดฟังใน Youtube

6. หากทุกสิ่งได้ถูกกำหนดไว้โดยอัลเลาะฮฺ และถ้ามีใครคนหนึ่งกระทำบาป เช่นนั้นใครกันที่จะต้องถูกตำหนิ?
เปิดฟังใน Youtube

7. อิสลามช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร? ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (04/11/61)
เปิดฟังใน Youtube
8. “ทำไม พระเจ้าจึงทดสอบมนุษย์?” : ณ บ้านบังอิบรอฮีม ภูเก็ต ครั้งที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
9. ทำไมในสวรรค์มนุษย์ยังมี Sex กันอีก
เปิดฟังใน Youtube
10. ทำไมอิสลามสอนให้เลือกสตรีจากความสวยและฐานะ?
เปิดฟังใน Youtube
11. การกำหนดของพระเจ้า เป็นอย่างไร
เปิดฟังใน Youtube
12. ทำไมอิสลามถึงประหารคนออกจากอิสลาม
เปิดฟังใน Youtube
13. ทำไมมุสลิมไว้เครา
เปิดฟังใน Youtube
14. พระเจ้าให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม?
เปิดฟังใน Youtube
15. พิสูจน์ความจริงในตัว นบีมุฮัมหมัด และ อัลกุรอาน – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
16. ทำไม นบีมุฮัมหมัด(ศาสดาของอิสลาม) ถึงมีภรรยามากถึง 12 คน
เปิดฟังใน Youtube
17. พระเจ้าในศาสนายิว,คริสต์และอิสลามเป็นองค์เดียวกันจริงหรือ?
ปิดฟังใน Youtube

18. ในเมื่อมีชื่อนบีมุฮัมหมัดปรากฏในคำภีร์ของศาสนาคุณ เหตุใดจึงเฉไฉ
เปิดฟังใน Youtube

19. ใครออกจากศาสนาอิสลามต้องโดนประหารจริงหรือ?
เปิดฟังใน Youtube
20. ทำไมพระเจ้าให้มีคนรวยคนจน
เปิดฟังใน Youtube
21. ถ้าไม่นับถือศาสนาอิสลามต้องตกนรกหรือไม่
เปิดฟังใน Youtube
22. ศาสนาอิสลามห้ามหมูอย่างเดียวหรือเปล่า
เปิดฟังใน Youtube
23. อะไรคือข้อพิสูจน์ว่าศาสนาใดเป็นสัจธรรม
เปิดฟังใน Youtube
24. พระเจ้าสามารถสร้างพระเจ้าอีกองค์ได้หรือไม่
เปิดฟังใน Youtube

25. ถ้าพระเจ้าบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริง แล้วทำไมมีศาสนาอื่นๆอีก
เปิดฟังใน Youtube

26. ทำไมอัลกุรอานถึงไม่กล่าวถึงเรื่องไดโนเสาร์
เปิดฟังใน Youtube

27. ทำไมพระเจ้าปล่อยให้มนุษย์ทำบาป และ ก็ให้มนุษย์ขออภัยในบาป
เปิดฟังใน Youtube

28. ต่างศาสนิกถามอิสลาม – ในเมื่อพระเจ้ารู้ว่าจะเกิดความชั่วขึ้น แล้วทำไมไม่ห้าม
เปิดฟังใน Youtube

29. การสร้างภาพตัวแทนให้อิสลามในทางลบ
เปิดฟังใน Youtube

30. อธิบายเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าในบริบทคนไทย
เปิดฟังใน Youtube

31. ความแตกต่างระหว่างบอกเล่าอิสลามกับพิสูจน์อิสลาม – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube

32. เทคนิคการจัดการเมื่อถูกต่างศาสนิกถามเกี่ยวกับอิสลามแล้วตัวเองตอบไม่ได้ – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube

33. ประกาศชัยชนะเหนือผู้ปฎิเสธพระเจ้า(เอทิส) : ตอบคำถาม ต่างศาสนิก 3 เชื่อสวรรค์ นรก แต่ไม่เชื่อพระเจ้า
เปิดฟังใน Youtube

34. ประกาศชัยชนะเหนือผู้ปฎิเสธพระเจ้า(เอทิส) : หรือว่า “เอทิส” จะหมดทางตอบโต้แบบเป็นวิชาการ?
เปิดฟังใน Youtube
35. ประกาศชัยชนะเหนือผู้ปฎิเสธพระเจ้า(เอทิส) : 【เอทิส】อ้าง【อ.ชารีฟ】ตอบ
เปิดฟังใน Youtube
36. ประกาศชัยชนะเหนือผู้ปฎิเสธพระเจ้า(เอทิส) : 【เอทิส】อ้าง “ทฤษฎีวิวัฒนาการ”【อ.ชารีฟ】ตอบ
เปิดฟังใน Youtube

37. ประกาศชัยชนะเหนือผู้ปฎิเสธพระเจ้า(เอทิส) : “ทฤษฎีวิวัฒนาการ” กับ ความจริงทางวิทยาศาสตร์
เปิดฟังใน Youtube
38. “ที่พึ่ง…เมื่อมองไม่เห็นทาง” : พิสูจน์พระเจ้า ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน
เปิดฟังใน Youtube
39. พิสูจน์ การมีพระเจ้า ณ มัสยิด อะลิซซุนนะฮฺ จ.กระบี่
เปิดฟังใน Youtube
40. พิสูจน์ การมีอยู่จริงของ พระเจ้า – มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดฟังใน Youtube
41. พิสูจน์การมีอยู่จริงของพระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรม – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
42. พิสูจน์พระเจ้า ตอน อย่าเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวมาปฎิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า
เปิดฟังใน Youtube
43. พิสูจน์พระเจ้า ตอน ความตาย กฎของพระเจ้าที่ไม่มีผู้ใดฝืนได้
เปิดฟังใน Youtube
44. พิสูจน์พระเจ้า ตอน มีด้วยหรือ ระบบ ที่ไม่จำเป็นต้องมี ผู้วางระบบ
เปิดฟังใน Youtube
45. พิสูจน์พระเจ้า ตอน ใครสร้างพระเจ้า
เปิดฟังใน Youtube
46. พิสูจน์พระเจ้า ตอน ความเท็จของทฤษฏีวิวัฒนาการ(Evolution theory)
เปิดฟังใน Youtube
47. พิสูจน์พระเจ้า ตอน พิสูจน์พระเจ้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เปิดฟังใน Youtube
48. นิยาม “สันติภาพ”
เปิดฟังใน Youtube
49. เอทิส คืออะไร พร้อมตอบโต้คำถามยอดฮิต : ตอบโต้ลัทธิปฎิเสธพระเจ้า ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
50. ตอบโต้ เอทิส โดยใช้หลัก จริยศาสตร์(Axiology) : ตอบโต้ลัทธิปฎิเสธพระเจ้า ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
51. ตอบโต้ เอทิส โดยใช้แนวคิด ประจักษ์นิยม(Empiricism) : ตอบโต้ลัทธิปฎิเสธพระเจ้า ตอนที่ 3
เปิดฟังใน Youtube
52. ตอบโต้ เอทิส โดยใช้หลัก อภิปรัชญา(Metaphysics) : ตอบโต้ลัทธิปฎิเสธพระเจ้า ตอนที่ 4
เปิดฟังใน Youtube
53. ตอบโต้ ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory) : ตอบโต้ลัทธิปฎิเสธพระเจ้า ตอนที่ 5
เปิดฟังใน Youtube
54. ความเสียหายจากการมีลัทธิปฏิเสธพระเจ้า(Atheism) : ตอบโต้ลัทธิปฎิเสธพระเจ้า ตอนที่ 6
เปิดฟังใน Youtube
55. ไหว้อัลลอฮฺแล้วมนุษย์จะผาสุข
เปิดฟังใน Youtube
56. ความเสียหายของลัทธิปฏิเสธพระเจ้า ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
57. ความเสียหายของลัทธิปฏิเสธพระเจ้า ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
58. ความเสียหายของลัทธิปฏิเสธพระเจ้า ตอนที่ 3
เปิดฟังใน Youtube
59. ความเสียหายของลัทธิปฏิเสธพระเจ้า ตอนที่ 4
เปิดฟังใน Youtube
60. ความเสียหายของลัทธิปฏิเสธพระเจ้า ตอนที่ 5
เปิดฟังใน Youtube
61. ความเสียหายของลัทธิปฏิเสธพระเจ้า ตอนที่ 6
เปิดฟังใน Youtube
62. ความเสียหายของลัทธิปฏิเสธพระเจ้า ตอนที่ 7
เปิดฟังใน Youtube
63. แสวงหาความจริง 571 ทำไมมุสลิมไม่กินหมู 1/2 พันธสัญญาเก่าของคริสต์ก็ห้ามกินหมู
เปิดฟังใน Youtube
64. แสวงหาความจริง 572 ทำไมมุสลิมไม่กินหมู 2/2 คุยบนฐานความเชื่อในพระเจ้า
เปิดฟังใน Youtube
65. ไขข้อข้องใจต่างศาสนิกที่ถามเกี่ยวกับอิสลาม
เปิดฟังใน Youtube
66. ต่างศาสนิกข้องใจเรื่อง Isis
เปิดฟังใน Youtube
67. นบีมุฮัมหมัดแต่งงานกับสตรี 9 ขวบ 1/3 # ระวังการวิจารย์ท่านมุอาวิยะฮ์
เปิดฟังใน Youtube
68. นบีมุฮัมหมัดแต่งงานกับสตรี 9 ขวบ 2/3
เปิดฟังใน Youtube
69. นบีมุฮัมหมัดแต่งงานกับสตรี 9 ขวบ 3/3
เปิดฟังใน Youtube
70. อิสลามเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ 1/4 หลักศรัทธาของอิสลาม
เปิดฟังใน Youtube
71. อิสลามเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ 2/4 การกำหนดของพระเจ้า
เปิดฟังใน Youtube
72. อิสลามเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ 3/4 กรรมดีกรรมชั่ว
เปิดฟังใน Youtube
73. อิสลามเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่ 4/4 อิสลามกับการระลึกชาติ
เปิดฟังใน Youtube
74. เป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
75. เป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
76. เป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 3
เปิดฟังใน Youtube
77. เป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 4
เปิดฟังใน Youtube
78. เป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 5
เปิดฟังใน Youtube
79. เป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 6
เปิดฟังใน Youtube
80. เป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 7
เปิดฟังใน Youtube
81. เป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 8
เปิดฟังใน Youtube
82. ป็นมุสลิมใครว่ายาก? ตอนที่ 9
เปิดฟังใน Youtube
83. ทำไมมุสลิมอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ปัญหา ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
84. ทำไมมุสลิมอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ปัญหา ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
85. อิสลามขึ้นอยู่กับการตีความใช่ไหม ? ชี้แจงโต้ตอบ ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
86. อิสลามขึ้นอยู่กับการตีความใช่ไหม ? ชี้แจงโต้ตอบ ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
87. อิสลามขึ้นอยู่กับการตีความใช่ไหม ? ชี้แจงโต้ตอบ ตอนที่ 3
เปิดฟังใน Youtube
88. ตอบคำถามต่างศาสนิกจะต้องไม่บิดเบือน เช่นเรื่องผี ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
89. ตอบคำถามต่างศาสนิกจะต้องไม่บิดเบือน เช่นเรื่องผี ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
90. ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือ ? ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
91. ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือ ? ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
92. ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือ ? ตอนที่ 3
เปิดฟังใน Youtube
93. ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือ ? ตอนที่ 4
เปิดฟังใน Youtube
94. ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือ ? ตอนที่ 5
เปิดฟังใน Youtube
95. ต่างศาสนิกถาม ทำไมอิสลามชอบบังคับ ตอนที่ 1/5
เปิดฟังใน Youtube
96. ต่างศาสนิกถาม ทำไมอิสลามชอบบังคับ ตอนที่ 2/5
เปิดฟังใน Youtube
97. ต่างศาสนิกถาม ทำไมอิสลามชอบบังคับ ตอนที่ 3/5
เปิดฟังใน Youtube
98. ต่างศาสนิกถาม ทำไมอิสลามชอบบังคับ ตอนที่ 4/5
เปิดฟังใน Youtube
99. ต่างศาสนิกถาม ทำไมอิสลามชอบบังคับ ตอนที่ 5/5
เปิดฟังใน Youtube
100. (เคลียร์คำถาม-ต่างศาสนิก) มาเข้าใจอิสลามกันเถิด ณ บ้านฮัจญีอาบีดีน บางปลา 55
เปิดฟังใน Youtube
101. รับอิสลามเเล้วลำบาก ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
102. รับอิสลามเเล้วลำบาก ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
103. รับอิสลามเเล้วลำบาก ตอนที่ 3
เปิดฟังใน Youtube
104. รับอิสลามเเล้วลำบาก ตอนที่ 4
เปิดฟังใน Youtube
105. รับอิสลามเเล้วลำบาก ตอนที่ 5
เปิดฟังใน Youtube
106. มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีพระเจ้า! ? ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
107. มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีพระเจ้า! ? ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
108. มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีพระเจ้า! ? ตอนที่ 3
เปิดฟังใน Youtube
109. ทำไมต้องมานับถืออิสลามเมื่อจะแต่งงาน ตอนที่ 1
เปิดฟังใน Youtube
110. ทำไมต้องมานับถืออิสลามเมื่อจะแต่งงาน ตอนที่ 2
เปิดฟังใน Youtube
111. ทำไมต้องมานับถืออิสลามเมื่อจะแต่งงาน ตอนที่ 3
เปิดฟังใน Youtube
112. ทำไมต้องมานับถืออิสลามเมื่อจะแต่งงาน ตอนที่ 4
เปิดฟังใน Youtube
113. ทำไมต้องมานับถืออิสลามเมื่อจะแต่งงาน ตอนที่ 5
เปิดฟังใน Youtube
114. ดะอฺวะฮฺต่างศาสนิก ต้องกล้าชี้ให้เขารู้ตัวเองว่าเขาอยู่ในความเท็จ
เปิดฟังใน Youtube
115. สัจธรรมความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัว
เปิดฟังใน Youtube
116. ทุกแนวทางอ้างตัวเองเป็นสัจธรรมสากล แล้วทำไมอิสลามจะอ้างบ้างไม่ได้
เปิดฟังใน Youtube
117. แสวงหาความจริง 134 ตอบคำถามต่างศาสนิก : อิสลาม เคร่งได้ แต่อย่าคลั่ง
เปิดฟังใน Youtube
118. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 1
เปิดฟังใน Youtube
119. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 2
เปิดฟังใน Youtube
120. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 3
เปิดฟังใน Youtube
121. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 4
เปิดฟังใน Youtube
122. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 5
เปิดฟังใน Youtube
123. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 6
เปิดฟังใน Youtube
124. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 7
เปิดฟังใน Youtube
125. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 8
เปิดฟังใน Youtube
126. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 9 ดูคอน ควัน
เปิดฟังใน Youtube
127. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 10 วงโคจรของกลุ่มดาว
เปิดฟังใน Youtube
128. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 11 ชั้นฟ้า
เปิดฟังใน Youtube
129. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 12 ภูเขา
เปิดฟังใน Youtube
130. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 13 รูปทรงของโลก
เปิดฟังใน Youtube
131. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 14 เหล็ก
เปิดฟังใน Youtube
132. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 15 บัรซัค
เปิดฟังใน Youtube
133. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 16 กำเนิดฝน
เปิดฟังใน Youtube
134. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 17 ฟ้าที่ส่งกลับ
เปิดฟังใน Youtube
135. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 18 ใต้ทะเล
เปิดฟังใน Youtube
136. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 19 ลายนิ้วมือ
เปิดฟังใน Youtube
137. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 20 สมองส่วนหน้า
เปิดฟังใน Youtube
138. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 21 พื้นที่ต่ำที่สุดของโลก
เปิดฟังใน Youtube
139. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 22 ผึ้ง
เปิดฟังใน Youtube
140. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 23 น้ำใต้ดิน
เปิดฟังใน Youtube
141. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 24 แสงจากดวงจันทร์
เปิดฟังใน Youtube
142. พิสูจน์ความจริงกับอัลกุรอาน 25 การกำเนิดทารก
เปิดฟังใน Youtube
143. บทสนทนาระหว่าง คริสเตียน และ มุสลิม
เปิดฟังใน Youtube
144. มุมมองอิสลามต่อการเชือดสัตว์เป็นอาหาร
เปิดฟังใน Youtube
145. อิสลาม คือคำตอบสุดท้าย 2
เปิดฟังใน Youtube
146. พิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์
เปิดฟังใน Youtube
147. พิสูจน์อิสลามในโบสถ์คริสต์ – อ.อามีน ลอนา อ.ชารีฟ วงเสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
148. ศาสนาอิสลาม อนุญาตแต่งงานกับ ผู้หญิงอายุ 9 ขวบ ผิดตรงไหน? – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม, คุณสุวา อามินี
เปิดฟังใน Youtube
149. คัมภีร์อัลกุรอาน ได้กล่าวถึง จุดกำเนิดของอสุจิ ไว้อย่างไร? – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
150. ทำไมชาติมุสลิมมีอาชญากรรมมากกว่าชาติเอทิส ทั้งที่เชื่อโลกหน้า : หลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิม 50
เปิดฟังใน Youtube
151. ทำไม? นบีมุฮัมหมัด(ซ.ล.) ต้องเผยแพร่ศาสนาด้วยการจับดาบ – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม และ อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube
152. ตอบโต้ความโง่เขลาของเอทิส “มุสลิมเสียเงินเป็นแสนๆ เพื่อไปเหยียบกันตายในพิธีฮัจญ์” – อ.ชารีฟ
เปิดฟังใน Youtube

153. มุสลิมจะตอบอย่างไร หากต่างศาสนิกถามเราว่า “ทำไมต้องสวมฮิญาบ?” – อ.อามีน ลอนา และ อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
154. เผยแพร่อิสลามแก่ คริสเตียน บนรถแท็กซี่ – อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube
155. มนุษย์จะทำความดีไปเพื่ออะไร? หากไม่มีความดี ความชั่ว การตอบแทนหลังความตาย
เปิดฟังใน Youtube
156. สิ่งที่จินตนาการไม่ออก ไม่ได้แสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง – อ.อามีน อ.ชารีฟ
เปิดฟังใน Youtube

157. อัลกุรอาน ยืนยันชัดเจนว่า “โลกกลม” ตั้งแต่ 1400 กว่าปีมาแล้ว
เปิดฟังใน Youtube
158. อิสลาม ลิดรอน ปิดกั้น กดขี่สิทธิสตรีจริงหรือ?
เปิดฟังใน Youtube
159. ตอบโต้เอทิส : พระเจ้าจะทดสอบมนุษย์ไปทำไม? สนุกหรอ?
เปิดฟังใน Youtube
160. เอทิสตอบด้วย “ข่มขืนแพะ ผิดไหม ข่มขืนเด็ก ผิดไหม” – อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube
161. เอทิสตอบด้วย! 1.ต้องใช้อะไรในการพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริง? และทำไมต้องใช้สิ่งนี้ แบบอื่นไม่ได้หรอ?
เปิดฟังใน Youtube
162. เอทิสตอบด้วย! 2.หากลูกคุณอยากมีเซ็กซ์กับเมียของคุณ(แม่มันเอง) ได้ใหม? ผิดไหม? คุณจะยอมไหม?
เปิดฟังใน Youtube
163. เอทิสตอบด้วย! 3.ฆ่าหมูผิดไหม? หากไม่ผิด แล้วทำไมฆ่าคนถึงผิด?
เปิดฟังใน Youtube
164. เอทิสตอบด้วย! 4.ลูกสาว ไปมีเซ็กซ์กับพ่อตัวเอง แล้วเอาไปให้แม่ดู ได้ไหม? ผิดไหม?
เปิดฟังใน Youtube
165. เอทิสตอบด้วย! 5.รู้ได้ไงว่า คุณเป็นลูกของคนที่คุณเชื่อว่าเป็นพ่อแม่ จริงๆ? เคยตรวจ ดีเอ็นเอ หรือ?
เปิดฟังใน Youtube
166. สโตนเฮนจ์(stonehenge) กับ การหาผู้สร้างที่มั่วซั่วของผู้ปฎิเสธพระเจ้า(เอทิส)
เปิดฟังใน Youtube
167. วิพากษ์เฟมินิสต์(ลัทธิสตรีนิยม) ความไม่เท่าเทียม บน ความเท่าเทียม
เปิดฟังใน Youtube
168. [พิสูจน์การมีอยู่จริงของพระเจ้า] จักรวาล โลก ระบบต่างๆ เกิดขึ้นได้เองจริงหรือ? – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
169. ทาส และ เชลยศึก ตามบทบัญญัติของอิสลาม
เปิดฟังใน Youtube
170. ถ้าพระเจ้ามีจริง ทำไมมีคนชั่ว มีความอธรรม การกดขี่ขมเหง ความยากจน และปัญหาสารพัดในสังคม – อ.ชารีฟ
เปิดฟังใน Youtube
171. คัมภีร์ อัลกุรอาน มีหลายฉบับจริงหรือ?
เปิดฟังใน Youtube
172. นบีมุฮัมหมัด ศาสดาของอิสลาม แต่งงานกับเด็ก 9 ขวบ
เปิดฟังใน Youtube
173. แปลกไหม? เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่เชื่อพระเจ้า
เปิดฟังใน Youtube
174. แปลกไหม? เชื่อในนรก สวรรค์ แต่ไม่เชื่อพระเจ้า – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
175. กลุ่มที่ปฎิเสธพระเจ้า(เอทิส) พิสูจน์หน่อยว่าพระเจ้าไม่มีจริงอย่างไร – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
176. พระเจ้ารู้ว่ามีคนกำลังทำผิด ทำไมพระเจ้าไม่ห้าม พระเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับความผิดหรือ? – อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube
177. ท่านนบี มุฮัมหมัด กระหายสงครามจริงหรือ? – อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube
178. อิสลามกับสันติภาพโลก – อ.อามีน ลอนา อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
179. ทำไมนบีของอิสลามมีภรรยามากกว่า4 คน 1/3
เปิดฟังใน Youtube
180. ทำไมนบีของอิสลามมีภรรยามากกว่า4 คน 2/3
เปิดฟังใน Youtube
181. ทำไมนบีของอิสลามมีภรรยามากกว่า4 คน 3/3
เปิดฟังใน Youtube
182. ตอบคำถาม ต่างศาสนิก : มุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่ออะไร? – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
183. ทัศนะของอิสลามต่อกะเทย
เปิดฟังใน Youtube
184. เสรีภาพเรื่องเพศที่ 3 ในอิสลาม – อ.อามีน ลอนา และ อ.ชารีฟ วงเสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
185. เสวนาปัญหาคาใจ – นบีมุฮัมหมัดในความเข้าใจของคนไทย (11-03-2558)
เปิดฟังใน Youtube
186. เสวนาปัญหาคาใจ (18-03-58) ทาสในอิสลามและค่านิยมสมัยใหม่ที่มีผลต่ออิสลาม
เปิดฟังใน Youtube
187. เสวนาปัญหาคาใจ – IS ถูกหรือผิดในทัศนะอิสลาม
เปิดฟังใน Youtube
188. เสวนาปัญหาคาใจ – Atheist กับ เสรีภาพในวิจารณ์ (14-01-2558) **ช่วงแรก
เปิดฟังใน Youtube
189. เสวนาปัญหาคาใจ – ตอบคำถามต่างศาสนิก กฎหมายอิสลามโหดจริงหรือ (07-01-2558)
เปิดฟังใน Youtube
190. เสวนาปัญหาคาใจ – 10 ข้อ ที่ต่างศาสนิกมักอ้าง เมื่ออิสลามได้ถูกพิสูจน์แล้ว (17-12-2557)
เปิดฟังใน Youtube
191. เสวนาปัญหาคาใจ – ตอบปัญหาต่างศาสนิก และ ตอบโต้พวกไม่มีศาสนา (10-12-2557)
เปิดฟังใน Youtube
192. เสวนาปัญหาคาใจ – การเข้ารับอิสลามและกฎหมายในการออกจากศาสนา (03-12-2557)
เปิดฟังใน Youtube
193. เสวนาปัญหาคาใจ – คริสต์หรืออิสลามก็เหมือนกันหรือ? (12-11-2557)
เปิดฟังใน Youtube

194. เสวนาปัญหาคาใจ – แนวทางและข้อปฎิบัตในการดะอฺวะฮฺต่างศาสนิก (05-11-2557)
เปิดฟังใน Youtube
195. เสวนาปัญหาคาใจ – ตอบคำถามจากต่างศาสนิก (08-10-2557)
เปิดฟังใน Youtube
196. อะไรคือบาปในหลักคำสอนอิสลาม โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม และ อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube
197. ชายกับหญิง เท่าเทียมกันไหม ในอิสลาม – ดร.ซากิร ไนค์
เปิดฟังใน Youtube
198.Feminist) สตรีนิยม กับ แนวคิดอิสลาม ณ โรงเรียนลานสลัฟ 08/09/61
เปิดฟังใน Youtube
199. สติปัญญาอันจำกัดของมนุษย์กับการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าอันแฝงด้วยเหตุผล
เปิดฟังใน Youtube
200. อิสลามไม่เหมาะเป็นศาสนาให้มนุษย์ปฎิบัติเพราะเอาแต่บังคับ – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube
201. ฝากผู้ที่ดูรายการที่เป็นต่างศาสนิกหรือมุสลิมที่เพิ่งมาศึกษาอิสลาม – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
202. ตอบโต้ต่างศาสนิกที่ด่าทออิสลาม จนทำให้เขาด่าอิสลามมากยิ่งขึ้น – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
203. ทำไม มุสลิม ถึงอยากให้ คนที่ไม่ใช่มุสลิม รับอิสลาม? – ดร.ซากิร ไนค์
เปิดฟังใน Youtube
204. เพราะเชื่อพระเจ้า เพราะเชื่อศาสนา จึงทำให้เกิดสงคราม! – อ.อามีน อ.ชารีฟ
เปิดฟังใน Youtube
205. มุสลิมทุกคนไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย แต่ผู้ก่อการร้ายทุกคนเป็นมุสลิม! – อ.อามีน ลอนา อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
206. มัวยิซาต (สิ่งมหัศจรรย์ที่ศาสนฑูตแสดงแก่ผู้คน) กับ วิทยาศาสตร์ – อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube

207. อิสลาม กับ วัฒนธรรม – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม และ อ.อามีน ลอนา
เปิดฟังใน Youtube
208. เด็กทุกคนเกิดมาเชื่อใน พระเจ้า และ การเป็น เอทิส ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ – อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม
เปิดฟังใน Youtube
209. หากพระเจ้าคือผู้ที่ไม่ถูกบังเกิด….แล้วเราจะสัมผัสถึงการมีอยู่ของพระองค์ได้อย่างไร? – ดร.ซากิร ไนค์
เปิดฟังใน Youtube
210. (มีผู้เข้ารับอิสลาม)พิสูจน์ การมีอยู่จริงของ พระเจ้า ณ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดฟังใน Youtube
211. เอทิสตอบด้วย! 6.นิยามมาหน่อยว่าพระเจ้าคืออะไร? และ คำถามที่จะถามมันหักล้างว่าพระเจ้าไม่มีจริงยังไง?
เปิดฟังใน Youtube