[Vdo Series] สรุปการประหารชีวิตในอิสลาม

การประหารชีวิตในอิสลาม ตอนที่ 1/2 [iframely] [/iframely] การประหารชีวิตในอิสลาม ตอนที่ 2/2 : คนแต่งงานมีชู้, ผู้ที่มุรตัด, ผู้ที่ฆ่าคนอื่น [iframely] [/iframely] นักโทษข่มขืนต้องประหารหรือไม่ ตอนที่ 1/3 [iframely] [/iframely] นักโทษข่มขืนต้องประหารหรือไม่ ตอนที่ 2/3 [iframely] [/iframely] นักโทษข่มขืนต้องประหารหรือไม่ ตอนที่ 3/3 [iframely] [/iframely] ใครออกจากศาสนาอิสลามต้องโดนประหารจริงหรือ? [iframely] [/iframely]

กองบรรณาธิการ

21/06/2561