[Vdo Series] สรุปการประหารชีวิตในอิสลาม

การประหารชีวิตในอิสลาม ตอนที่ 1/2

[iframely]

[/iframely]

การประหารชีวิตในอิสลาม ตอนที่ 2/2 : คนแต่งงานมีชู้, ผู้ที่มุรตัด, ผู้ที่ฆ่าคนอื่น

[iframely]

[/iframely]

นักโทษข่มขืนต้องประหารหรือไม่ ตอนที่ 1/3

[iframely]

[/iframely]

นักโทษข่มขืนต้องประหารหรือไม่ ตอนที่ 2/3

[iframely]

[/iframely]

นักโทษข่มขืนต้องประหารหรือไม่ ตอนที่ 3/3

[iframely]

[/iframely]

ใครออกจากศาสนาอิสลามต้องโดนประหารจริงหรือ?

[iframely]

[/iframely]