อิจญ์มาอ์ห้ามล้มผู้นำชั่วเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องหรือ ? (ตอนที่ 1)

บทความโดย ดร.อะหมัด มุฮัมมัด อัศศอดิก อันนัจญาร อิจญ์มาอ์ที่รายงานเกี่ยวกับการห้ามล้มผู้นำชั่วถือเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องกระนั้นหรือ ? (ตอนที่ 1) เริ่มแรกเราต้องพิจารณาก่อน ว่าใครเป็นผู้รายงานอิจญ์มาอ์นี้ แล้วพวกเขารายงานมันไว้ที่ไหน ? ส่วนหนึ่งของผู้ที่รายงานอิจญ์มาอ์ดังกล่าว ได้แก่ อัลอัษรอม ได้อ้างว่าเรื่องนี้มีตัวบทรายงานเอาไว้อย่างต่อเนื่องมากมาย ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือ “นาซิคุลหะดีษ วะมันซูคุฮู” ว่า “หลังจากนั้น หะดีษต่าง ๆ จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็ได้มีรายงานเอาไว้อย่างต่อเนื่อง มีรายงานอย่างมากมายจากท่าน จากเศาะฮาบะฮ์ และจากอะอิมมะฮ์ (บรรดานักวิชาการเบอร์ต้น ๆ — ผู้แปล) ภายหลังจากบรรดาเศาะฮาบะฮ์ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) ที่พวกเขาสั่งให้งดเว้น, พวกเขารังเกียจการล้มผู้นำ, พวกเขาถือว่าผู้ที่ค้านพวกเขาได้แยกตัวออกจากญะมาอะฮ์ ได้ถือแนวทางของพวกฮะรูรียะฮ์ (คือ พวกเคาะวาริจญ์ — ผู้แปล) และได้ละทิ้งซุนนะฮ์” อิบนุตัยมิยะฮ์ ได้อ้างถึงไว้ว่านี่คือ “แนวทางของอะฮ์ลุลหะดีษ” หากอะอิมมะฮ์เหล่านี้เป็นผู้รายงานอิจญ์มาอ์ และตัดสินบรรดาผู้ที่คัดค้านว่าเป็นพวกบิดอะฮ์ อย่างการตัดสินแบบมุฏลัก (คือ ข้อตัดสินทั่วไป ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล — ผู้แปล) […]

อิลยาส เลิศสุขศักดา

18/02/2567