อิจญ์มาอ์ห้ามล้มผู้นำชั่วเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องหรือ ? (ตอนที่ 1)

บทความโดย ดร.อะหมัด มุฮัมมัด อัศศอดิก อันนัจญาร

อิจญ์มาอ์ที่รายงานเกี่ยวกับการห้ามล้มผู้นำชั่วถือเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องกระนั้นหรือ ? (ตอนที่ 1)

เริ่มแรกเราต้องพิจารณาก่อน ว่าใครเป็นผู้รายงานอิจญ์มาอ์นี้ แล้วพวกเขารายงานมันไว้ที่ไหน ?

ส่วนหนึ่งของผู้ที่รายงานอิจญ์มาอ์ดังกล่าว ได้แก่

  • อัลรอซีย์ทั้งสอง (คือ อบูซุรอะฮ์ อัรรอซีย์ และอบูฮาติม อัรรอซีย์ — ผู้แปล)
  • อิบนุลมะดีนีย์
  • อะหมัด
  • อัลบุคอรีย์ ที่กล่าวว่าท่านได้พบกับผู้รู้กว่าพันคนจากเมืองต่าง ๆ
  • อิบนุ อบีซัยด์
  • อิบนุบัฏเฏาะฮ์
  • อัลมุซะนี
  • และคนอื่น ๆ และพวกเขาได้รายงานมันไว้ในบรรดาหนังสืออะกีดะฮ์

อัลอัษรอม ได้อ้างว่าเรื่องนี้มีตัวบทรายงานเอาไว้อย่างต่อเนื่องมากมาย ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือ “นาซิคุลหะดีษ วะมันซูคุฮู” ว่า

“หลังจากนั้น หะดีษต่าง ๆ จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็ได้มีรายงานเอาไว้อย่างต่อเนื่อง มีรายงานอย่างมากมายจากท่าน จากเศาะฮาบะฮ์ และจากอะอิมมะฮ์ (บรรดานักวิชาการเบอร์ต้น ๆ — ผู้แปล) ภายหลังจากบรรดาเศาะฮาบะฮ์ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) ที่พวกเขาสั่งให้งดเว้น, พวกเขารังเกียจการล้มผู้นำ, พวกเขาถือว่าผู้ที่ค้านพวกเขาได้แยกตัวออกจากญะมาอะฮ์ ได้ถือแนวทางของพวกฮะรูรียะฮ์ (คือ พวกเคาะวาริจญ์ — ผู้แปล) และได้ละทิ้งซุนนะฮ์”

อิบนุตัยมิยะฮ์ ได้อ้างถึงไว้ว่านี่คือ

“แนวทางของอะฮ์ลุลหะดีษ”

หากอะอิมมะฮ์เหล่านี้เป็นผู้รายงานอิจญ์มาอ์ และตัดสินบรรดาผู้ที่คัดค้านว่าเป็นพวกบิดอะฮ์ อย่างการตัดสินแบบมุฏลัก (คือ ข้อตัดสินทั่วไป ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล — ผู้แปล) เช่นนั้นการรายงานของพวกเขาเป็นเพียงการกล่าวอ้างและเป็นสิ่งที่ต้องมาพิจารณาอีกหรือ ? และมันถูกต้องหรือที่จะสงสัยอิจญ์มาอ์ของพวกเขาและหันไปอิงใครบางคนที่แปดเปื้อนบิดอะฮ์ เช่น อิบนุฮัซม์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ ?!!

และพวกเขาไม่รู้หรือว่ามีคนล้มผู้นำจากสะลัฟบางส่วน ?!! โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้วางการตัดสินผู้ที่คัดค้านว่าเป็นผู้ที่หลงผิดเอาไว้บนฐานของอิจญ์มาอ์นี้ และบอกว่าประเด็นนี้เป็นอุศูลของศาสนา และเป็นซุนนะฮ์ที่อยู่ตรงข้ามกับบิดอะฮ์…

อิหม่ามอะหมัดกล่าวว่า

“ไม่อนุญาตแก่บุคคลใดที่จะต่อสู้กับผู้ปกครอง หรือโค่นล้มเขา และใครก็ตามที่ทำเช่นนั้น เขาคือพวกบิดอะฮ์ ที่ไม่ได้ดำรงอยู่บนซุนนะฮ์และแนวทาง (ที่ถูกต้อง)”

สิ่งนี้ทำให้เราตั้งคำถามกับความเข้าใจของเราโดยคำนึงถึงความเข้าใจของพวกเขา ทำให้เราค้นหาเป้าหมายของพวกเขากับคำว่าอิจญ์มาอ์ ที่ใช้เป็นตัวยืนยันเรื่องอะกีดะฮ์ต่าง ๆ และความเด็ดขาดของประเด็นต่าง ๆ และการที่ประเด็นต่าง ๆ จะเป็นอุศูลของศาสนา

เพราะหากเป็นเรื่องถูกต้องที่เราจะทำให้อิจญ์มาอ์ของพวกเขาเป็นความเท็จไปในเรื่องนี้เพียงเพราะมีบางคนมาคัดค้าน หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้อิจญ์มาอ์อื่น ๆ เป็นเท็จตามไปด้วย ไม่ว่าจะโดยเราหรือคนอื่น ๆ

เช่นที่เดียวพวกเขาเหล่านั้นรายงานอิจญ์มาอ์เรื่องนี้ไว้ พวกเขาก็รายงานอิจญ์มาอ์เรื่องที่ว่าอีมานคือคำพูด (ของหัวใจและลิ้น — ผู้แปล) และการกระทำ (ของหัวใจและร่างกาย — ผู้แปล) และรายงานอิจญ์มาอ์ว่าอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง และรายงานอิจญ์มาอ์ว่าให้ยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตามความหมายที่ปรากฏ (ซอฮิร)…

และการทำความเข้าใจเรื่องนี้มาจากการเข้าใจ “ระบบการอ้างอิงหลักฐาน” ของอะฮ์ลุลหะดีษ…

และหากเราพิจารณาอิจญ์มาอ์นี้ที่อะอิมมะฮ์ของอะฮ์ลุลหะดีษได้รายงาน เราก็จะพบว่าพวกเขาได้รายงานตาม ๆ กันมา เอาไว้ในหนังสืออะกีดะฮ์ต่าง ๆ และได้ยืนยันผลลัพธ์การคัดค้านเรื่องนี้ ว่ามันคือความชัดเจนในการค้านทางนำของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และได้ตัดสินแบบมุฏลักแก่ผู้ที่ค้านเรื่องนี้ว่าเป็นพวกหลงผิด อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับของอิจญ์มาอ์ที่มีรายงานมาในเรื่องฟิกฮ์…

แล้วพวกเขาจะหมายถึงอะไรกับอิจญ์มาอ์ที่พวกเขารายงานในเรื่องอะกีดะฮ์ ?

ติดตามตอนต่อไป…