ส่งเสริมให้ถือศีลอด 8 วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮ์และวันอะเราะฟะฮ์

❝ปวงปราชญ์ด้านนิติศาสตร์อิสลาม (ฟุเกาะฮาอ์) มีทรรศนะเห็นพ้องกัน (อิตติฟาก) ว่าส่งเสริม (มุสตะหับ) ให้ถือศีลอด 8 วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮ์ก่อนวันอะเราะฟะฮ์ ทั้งนี้ จากอับดุลลอฮ์ อิบนุอับบาส รายงานว่า: ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ﷺ ได้กล่าวว่า: ‘ไม่มีวันใดอีกแล้วที่การทำกิจกรรมที่ดีจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ยิ่งไปกว่าในวันเหล่านี้’ −ท่านหมายถึงวันทั้งสิบ (แรกของเดือนซุลหิจญะฮ์)– บรรดาเศาะหาบะฮ์ถามว่า: ‘โอ้เราะสูลุลลอฮ์ แม้แต่ญิฮาดในวิถีทางของอัลลอฮ์ก็ไม่อาจเทียบได้กระนั้นหรือ ?’ ท่านตอบว่า: ‘แม้แต่ญิฮาดในวิถีทางของอัลลอฮ์ก็ไม่อาจเทียบได้ เว้นแต่ชายคนหนึ่งเขาได้ออกไปรบโดยพาชีวิตและทรัพย์สินของเขาออกไป แล้วเขาก็ไม่ได้กลับคืนมาเลยสักสิ่งหนึ่งจากนั้น (ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินก็ตาม คนนี้เท่านั้นที่จะมีฐานะเหนือกว่า)’❞ [กระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลาม, “อัลเมาสูอะฮ์ อัลฟิกฮียะฮ์,” 45 เล่ม, (คูเวต: กระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลาม, ฮ.ศ. 1413 / ค.ศ. 1993), เล่ม 28: หน้า 91.] อัลหาฟิซ อิบนุหะญัร อัลอัสเกาะลานี ได้กล่าวว่า: ❝หะดีษนี้ถูกนำมาอ้างอิงหลักฐานยืนยันถึงความประเสริฐของการถือศีลอด 10 วันของเดือนซุลหิจญะฮ์เนื่องจากการถือศีลอดได้ครอบคลุมอยู่ในการกระทำความดีงาม❞ [อิบนุหะญัร อัลอัสเกาะลานี, “ฟัตหุลบารี […]

Om Omar Muktar

12/08/2561