“รายอแน” ออกอีด (อีกครั้ง) หลังถือศีลอด 6 วันเดือนเชาวาล

“รายอแน” ออกอีด (อีกครั้ง) หลังถือศีลอด 6 วันเดือนเชาวาล ในอียิปต์ก็มีเรื่องทำนองนี้ คือ เรียกวันออกบวช 6 ว่า ‘อีดิลอับรอร’ โดยผู้คนจะไปรวมตัวกันที่มัสญิดอัลหุสัยน์ หรือมัสญิดซัยนับ แล้วก็มีการกลับไปทำอาหารพิเศษ เช่น ข้าวหุงกับนมรับประทานกันที่บ้าน โดยชัยค์มุหัมมัด อะห์มัด อับดุสสะลาม คิฎร์ อัชชุก็อยรี กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเป็นอุตริกรรม (บิดอะฮ์) และท่านเรียกอีดนี้ว่า ‘อีดิลฟุจญาร’ คือ อีดของคนชั่ว ไม่ใช่ ‘อีดิลอับรอร’ คือ อีดของคนดี [ดูเพิ่มเติมได้ที่ มุหัมมัด อะห์มัด อับดุสสะลาม คิฎร์ อัชชุก็อยรี, อัสสุนัน วัลมุบตะดะอาตฯ, (ไคโร: ดารุลกิตาบ วัสสุนนะฮ์, 2010), น. 186.] ❝ส่วนการยึดถือเอาเทศกาลหนึ่งเทศกาลใด (นำมาสมโภชเฉลิมฉลอง) –นอกเหนือไปจากเทศกาลที่มีระบุไว้ตามศาสนบัญญัติ– เช่น บางคืนของเดือนเราะบีอุลเอาวัลที่เรียกกันว่า ‘คืนเมาลิด’ หรือบางคืนของเดือนเราะญับ หรือวันที่ […]

Om Omar Muktar

17/06/2561

การถือศีลอดกิจอาสาสำหรับผู้ที่ยังติดค้างการถือศีลอดชดใช้เดือนเราะมะฎอน

การถือศีลอดกิจอาสาสำหรับผู้ที่ยังติดค้างการถือศีลอดชดใช้เดือนเราะมะฎอน   “บรรดานักนิติศาสตร์อิสลามมีทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับหุกม์ของการถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) ก่อนจะมีการชดใช้ (เกาะฎออ์) ศีลอดเราะมะฎอนให้แล้วเสร็จ โดยที่มัซฮับอัลหะนะฟียะฮ์ถือว่าอนุญาต (ญะวาซ) ให้ถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) อย่างไม่น่ารังเกียจ (มักรูฮ์) แต่อย่างใด เพราะการชดใช้ศีลอดเราะมะฎอนไม่ได้ถูกบังคับให้กระทำโดยทันที . . . ขณะที่มัซฮับอัลมาลิกียะฮ์และอัชชาฟิอียะฮ์ ถือว่าอนุญาต (ญะวาซ) แต่เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ (มักรูฮ์) เพราะเท่ากับว่าเป็นการละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบไว้เบื้องหลัง (แทนที่จะจัดการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นตะเฏาวุอ์) อัดดุสูกี กล่าวว่า: ‘เป็นการน่ารังเกียจที่จะถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) สำหรับผู้ที่ยังมีศีลอดวาญิบค้างอยู่ เช่น ศีลอดเนื่องจากการบนบาน (นะซัร) ศีลอดที่ค้างอยู่ (เกาะฎออ์) และศีลอดกัฟฟาเราะฮ์ ไม่ว่าการถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) ที่เขาจะถือปฏิบัติก่อนที่จะมีการถือศีลอดวาญิบนั้นจะเป็นสุนนะฮ์ไม่มุอักกะดะฮ์หรือสุนนะฮ์มุอักกะดะฮ์ เช่นการถือศีลอดวันอาชูรออ์ และวันที่ 9 ของเดือนซุลหิจญะฮ์ (วันอะเราะฟะฮ์) ก็ตาม ตามทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่า (รอญิห์)’ ส่วนมัซฮับอัลหะนาบิละฮ์ ถือว่าเป็นบาปที่จะถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) ก่อนที่จะมีการชดใช้ (เกาะฎออ์) ศีลอดเราะมะฎอนให้แล้วเสร็จ และถือว่าการถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) […]

Om Omar Muktar

17/06/2561