การถือศีลอดกิจอาสาสำหรับผู้ที่ยังติดค้างการถือศีลอดชดใช้เดือนเราะมะฎอน

การถือศีลอดกิจอาสาสำหรับผู้ที่ยังติดค้างการถือศีลอดชดใช้เดือนเราะมะฎอน

 

“บรรดานักนิติศาสตร์อิสลามมีทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับหุกม์ของการถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) ก่อนจะมีการชดใช้ (เกาะฎออ์) ศีลอดเราะมะฎอนให้แล้วเสร็จ

โดยที่มัซฮับอัลหะนะฟียะฮ์ถือว่าอนุญาต (ญะวาซ) ให้ถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) อย่างไม่น่ารังเกียจ (มักรูฮ์) แต่อย่างใด เพราะการชดใช้ศีลอดเราะมะฎอนไม่ได้ถูกบังคับให้กระทำโดยทันที . . .

ขณะที่มัซฮับอัลมาลิกียะฮ์และอัชชาฟิอียะฮ์ ถือว่าอนุญาต (ญะวาซ) แต่เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ (มักรูฮ์) เพราะเท่ากับว่าเป็นการละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบไว้เบื้องหลัง (แทนที่จะจัดการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นตะเฏาวุอ์) อัดดุสูกี กล่าวว่า:

‘เป็นการน่ารังเกียจที่จะถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) สำหรับผู้ที่ยังมีศีลอดวาญิบค้างอยู่ เช่น ศีลอดเนื่องจากการบนบาน (นะซัร) ศีลอดที่ค้างอยู่ (เกาะฎออ์) และศีลอดกัฟฟาเราะฮ์ ไม่ว่าการถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) ที่เขาจะถือปฏิบัติก่อนที่จะมีการถือศีลอดวาญิบนั้นจะเป็นสุนนะฮ์ไม่มุอักกะดะฮ์หรือสุนนะฮ์มุอักกะดะฮ์ เช่นการถือศีลอดวันอาชูรออ์ และวันที่ 9 ของเดือนซุลหิจญะฮ์ (วันอะเราะฟะฮ์) ก็ตาม ตามทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่า (รอญิห์)’

ส่วนมัซฮับอัลหะนาบิละฮ์ ถือว่าเป็นบาปที่จะถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) ก่อนที่จะมีการชดใช้ (เกาะฎออ์) ศีลอดเราะมะฎอนให้แล้วเสร็จ และถือว่าการถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) ดังกล่าวใช้ไม่ได้ (ไม่เศาะห์) ถึงแม้ว่าระยะเวลาสำหรับการถือศีลอดเกาะฎออ์ยังมีอีกยาวไกลก็ตามและจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการชดใช้ศีลอดที่เป็นฟัรฎูให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะอนุญาตให้ถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) ได้ . . .”

[กระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลาม, “อัลเมาสูอะฮ์ อัลฟิกฮียะฮ์,” 45 เล่ม, (คูเวต: กระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลาม, ฮ.ศ. 1413 – ค.ศ. 1993), เล่ม 28: หน้า 100.]

 

“ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์) หากยังติดค้างกับการถือศีลอดชดใช้ (เกาะฎออ์) แม้ว่าจะเพียง 1 วันหรือหลายวันในเดือนเราะมะฎอนก็ตาม แต่ให้ถือศีลอดชดใช้ (เกาะฎออ์) จากเดือนเราะมะฎอนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หลังจากนั้น จึงถือศีลอดที่เป็นกิจอาสา (ตะเฏาวุอ์)”

-วะบิลลาฮิตเตาฟีก, วะศ็อลลัลลอฮุ อะลา นะบียินา มุหัมมัด วะอาลิฮี วะเศาะห์บิฮี วะสัลลัม-

คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยและชี้ขาดปัญหาศาสนา
อับดุลอะซีซ อิบนุอับดิลลาฮ์ อิบนุบาซ — ประธาน
อับดุรร็อซซาก อะฟีฟี — รองประธาน
อับดุลลอฮ์ อิบนุฆุดัยยาน — สมาชิก
อับดุลลอฮ์ อิบนุกุอูด — สมาชิก

[คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยและชี้ขาดปัญหาศาสนา, “ฟะตาวา อัลลัจญ์นะฮ์ อัดดาอิมะฮ์ ลิลบุหูษ อัลอิลมียะฮ์ วัลอิฟตาอ์,” 23 เล่ม, อะห์มัด อิบนุอับดิรร็อซซาก อัดดุวัยช์ (บรรณาธิการ), (ริยาด: ดาร อัลอาศิมะฮ์ ลินนัชร์ วัตเตาซีอ์, ฮ.ศ. 1416 – ค.ศ. 1996), เล่ม 10: หน้า 402, คำถามที่ 1 จากคำฟัตวาเลขที่ 6774.]